Анкета на ФЕИТ

На располагање ви се следниве анкети:
Обратете се кај admin ( webadmin@feit.ukim.edu.mk ) за повеќе помош.

Факултет за електротехника и информациски технологии